Examen Teoretic

Persoanele care doresc să obţină permis de conducere pot susţine proba teoretică în aceeaşi zi în care îşi depun dosarul, conform reglementărilor Ordinului nr. 82/2013 al ministrului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial nr. 343, din 11 iunie. Examinarea se va efectua după îndeplinirea, de către candidat, a formalităţilor necesare, la sediul serviciului public comunitar competent. Este vorba despre: verificarea dosarului de examen, preluarea imaginii faciale şi înregistrarea în aplicaţia informatică de examinare.

Solicitarea şi datele necesare înregistrării în aplicaţia informatică de examinare se pot transmite şi de către şcolile de conducători auto la care aceştia au urmat cursurile de pregătire teoretică şi practică, prin utilizarea unei aplicaţii informatice puse la dispoziţie gratuit de către DRPCIV.

În această situaţie, candidaţii aflaţi la prima examinare se vor prezenta în vederea verificării dosarului de examen, preluării imaginii faciale, precum şi susţinerii probei teoretice, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data transmiterii solicitării de către şcoala de conducători auto. În caz de neprezentare, solicitarea îşi pierde valabilitatea.

Ca şi până acum, cei declaraţi “admis” la examenul de sală se vor programa pentru susţinerea probei practice, în limita locurilor disponibile şi în ordinea solicitării.

OMAI nr. 82/2013 modifică şi completează Ordinul 268 din 2010, dar diferă de propunerea lansată în dezbatere publică pe 18 martie. Astfel, a fost eliminată prevederea conform căreia proba de traseu să poată fi susţinută de câte ori va fi nevoie pe parcursul unui an fără a se mai repeta, în prealabil, proba teoretică.  

Nu a rămas nici propunerea MAI conform căreia, în cazul respingerii la proba de traseu, candidatul să poată relua proba dupa cel puţin 15 zile de la data obţinerii calificativului, cu două condiţii: să prezinte dovada efectuării a 6 ore de pregătire practică şi să nu depăşească termenul de un an de la data absolvirii cursurilor de pregătire teoretică şi practică.

Noul Ordin prevede însă, la fel ca în proiectul de acum aproape 3 luni, că motocicliştii vor susţine, pe lângă probele teoretică şi de poligon, o probă de traseu. Candidatul care conduce motocicleta este însoţit, în spate, de un instructor din cadrul şcolii de şoferi pe care a absolvit-o, iar poliţistul examinator se va afla într-o maşină a şcolii de şoferi, condusă, de asemenea, de un lucrător din cadrul şcolii de şoferi, şi îi va da comenzile candidatului prin mijloace radiofonice.

Mopediştii sunt obligaţi şi ei, din 19 ianuarie, să deţină permis de conducere pentru categoria AM. Astfel, persoanele care au peste 16 ani şi conduc un moped sau un triciclu au nevoie să susţină un examen constând într-o probă teoretică şi una în poligon.

“Proba practică de conducere a moped-ului în poligon este promovată de candidaţii care parcurg traseul în cel mult 2 minute şi nu au cumulat mai mult de 15 puncte de penalizare”, se arată în ordin.

Important: până la 19 ianuarie 2014, candidaţii la obţinerea unui permis de conducere din categoria AM, care fac dovada absolvirii anterior datei de 19 ianuarie 2013 a cursului de legislaţie rutieră specific conducerii mopedurilor pe drumurile publice în cadrul unei şcoli de şoferi se pot programa la examen fără să mai facă dovada absolvirii unei şcoli de şoferi. Practic, vor avea nevoie doar de următoarelor documente:

  • cererea-tip, semnaăa de candidat
  • certificatul de cazier judiciar – în termenul de valabilitate
  • copia actului de identitate
  • dovada de plată a taxelor şi tarifelor aferente obţinerii permisului de conducere

De asemenea, candidatul va prezenta documentul care atestă că este apt din punct de vedere medical pentru conducerea autovehiculelor din grupa I, eliberat de o unitate de asistenţă medicală autorizată, plus documentul care atestă că este apt din punct de vedere psihologic pentru a conduce autovehicule pe drumurile publice, eliberat de un laborator de specialitate autorizat.